Rút gọn liên kết (URL) và

kiếm tiền

Bắt đầu

Trình tạo mã hóa liên kết

Sao chép link thành công!

Cách sử dụng VNlink

  1. Dán liên kết cần chuyển đổi vào khung trên dạng http:// hoặc https://
  2. Nhấn Chuyển đổi để nhận được liên kết mã hóa.
  3. Click vào Sao chép link để sao chép link vào khay nhớ tạm.
  4. Dán link đã mã hóa vào nơi bạn muốn. Done!

Bài đăng gần đây