Chuyển đổi VNlink

Mã hóa liên kết của bạn và bảo vệ liên kết khỏi vi rút, phần mềm độc hại, tên trộm, v.v. Đã tạo liên kết của bạn an toàn để truy cập.

Cách sử dụng công cụ của chúng tôi:

  1. Bấm vào Cách sử dụng trên thanh menu.
  2. Nhấp vào mã và CTRL + C trên bàn phím của bạn.
  3. Dán mã vào chủ đề blog HTML của bạn trước </body>.
  4. Lưu chủ đề blog HTML của bạn. Hoàn thành!
  5. Bây giờ, các liên kết ngoài blog của bạn đã được mã hóa!

Liên kết của bạn sẽ xuất hiện trong: